codecentric

DevOps

DevOps is een reactie op de onderlinge afhankelijkheid van software development (Dev) en operations (Ops). De spreekwoordelijke muurtjes tussen de Dev en Ops afdeling bestaan niet meer binnen DevOps. De implementatie van DevOps resulteert in een versnelling van de ‘ time to market’ en een verhoging van de kwaliteit van delivery. DevOps gaat een stap verder in de richting die met Agile werken al is ingezet. Waar bij Agile werken frequent werkende software met de meeste toegevoegde waarde wordt opgeleverd, gaat DevOps nog een stap verder door de applicatie delivery te versnellen.

Een overgang naar DevOps heeft op zowel organisatorisch, als op technisch gebied behoorlijke implicaties. Waar Dev gericht is op change, is Ops gericht op stabiliteit. Een DevOps team is gericht op beiden.

 

 

Cultuur en mindset

Zoals bij elk verander en/of verbetertraject spelen cultuur en mindset een belangrijke rol.
Dev en Ops afdelingen werken al vaak een tijd op hun eigen manier en gaan binnen DevOps op een hele andere manier met elkaar communiceren: open, transparant en gericht op verbetering. Al het werk wordt visueel zichtbaar voor de gehele organisatie. Bovendien wordt het bepalen van wat prioriteit heeft, een beslissing die door de teams zal worden gedaan en niet meer door individuen en/of alleen Dev of Ops.

Proces en techniek

Om maximale waarde te halen uit DevOps moet goed gekeken worden naar de processen en technische randvoorwaarden. We hebben het hier over: Agile Processen, Testen, Continuous Integration, Continuous Delivery.

DevOpsLayers

 

Proces

Op procesniveau moet ervoor gezorgd worden dat Ops werkzaamheden worden geïntegreerd binnen Agile Development en dat Dev werkzaamheden geïntegreerd worden binnen Operations. Deze verandering betekent goed definiëren waar elk facet terugkomt in de nieuwe organisatie. Hierbij valt te denken aan een combinatie van bijvoorbeeld Scrum, XP en Kanban over de gehele linie van Dev en Ops.

Techniek

Bij de beslissing om vaker en sneller software op te leveren wordt het aspect kwaliteit erg belangrijk. Het heeft geen zin om vaak te releasen als de kwaliteit en voorspelbaarheid van de releases niet maximaal zijn. Voor een snelle en continue feedback is het belangrijk dat het technische proces zoveel mogelijk geautomatiseerd is. Elke commit leidt tot een mogelijke release kandidaat, zodoende wordt de delivery cycle in stukjes opgebroken en in stappen wordt deze (automatisch) gevalideerd. Hierbij moet men denken aan unit tests, statische code checks, performance tests, automatische regression tests, user-acceptance tests, etc. Dit betekent dat een mogelijke release kandidaat steeds verder door de delivery cycle komt en uiteindelijk op een productie omgeving gedeployed wordt.

Anti-fragile DevOps

Anti-fragile DevOps is gericht op het continu versterken en verbeteren van een DevOps organisatie door het bewust toebrengen van een kleine hoeveelheid ‘stress’ in het proces, samenwerking en automatisering.

Door het toebrengen van deze kleine hoeveelheden ‘stress’ worden zwakheden binnen een DevOps organistatie zichtbaar, en stelt de organisatie in staat om deze zwakheden aan te pakken voordat deze echte problemen worden.

devops antifragile maturity matrix

Doe hier vandaag nog de DevOps assessment en download onze whitepaper!

 

codecentric

codecentric heeft alle (organisatorische en technische) expertise en ervaring in huis en kan door deze combinatie goed helpen met het opzetten en anti-fragile maken van DevOps organisaties.

Onze consultants helpen uw organisatie hands-on verder of het nu gaat om Agile Consultancy, Testing, Continuous Delivery of Agile Development. Onze werkwijze kenmerkt zich door praktische ervaring gecombineerd met een pragmatische instelling.

cc_MeThEx_SZ_rgb-1024x122

Wij verzorgen een breed scala aan trainingen en workshops, welke we specifiek op uw behoefte aansluiten. Kijk hier voor ons complete aanbod in trainingen en workshops.

Continuous Delivery enquete

Wilt u weten waar u nu staat op het gebied van Continuous Delivery? Vul hier de Continuous Delivery enquete in om te kijken hoe Agile uw bedrijf is!

Contact

Geïnteresseerd? Wij helpen u graag verder! Neem contact met ons op via info@codecentric.nl of bel: +31 (0) 85 400 00 11