codecentric

Meer rendement agile projecten bij focus op business goals


Software wordt gebouwd met een doel, maar de echte waarde zit hem in het continu toetsen of de opgeleverde software ook daadwerkelijk bijdraagt en bij blijft dragen aan de beoogde doelen.

De tool Gareth controleert continu de kwaliteit van de backlogs (continuous validation) om de input te optimaliseren.

Lees hier meer: Meer rendement agile projecten bij focus op business goals